Medicinsk yoga/ MediYoga

MediYoga är en terapeutisk yogaform. I MediYoga utövas kroppsrörelser mjukt och innkännande. Stor vikt och övning läggs på andningen och den går som en röd tråd genom yogapassen. Ett MediYogapass består av olika kroppställningar som kombineras med andnings- och koncentrationstekniker, meditation och avslappning. 

 

Mer om MediYoga! MediYoga är en modern, svenskutvecklad yogaform. Den kommer ur och har sina rötter i kundaliniyogan men det är inte exakt samma sak, det är två separata system. Vi representerar idag en egen självständig gren på yogaträdet. MediYoga har bl.a. tagit bort, modifierat och lugnat ner olika moment i kundaliniyogan för att övningarna ska kunna fungera för människor med olika begränsningar. MediYoga utgår från kundaliniyogans grundsyn på människan som energivarelse och har lånat in ett mindre antal pass och meditationer ur denna mäktiga tradition, som enligt sin egen internationella lärarmanual inte är en terapeutisk yogaform för våra moderna sjukdomar (Aquarian Teacher, sid 285-286). MediYoga har sedan 1995 utvecklat ett stort antal egna pass specifikt för den moderna människans behov och vi verkar för att våra träningsprogram ska utvärderas vetenskapligt.

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)